ในการยกเว้นชาวอเมริกันที่เป็นเพศชายจากการคุ้มครอง

สิทธิพลการรับราชการทหารและการคุ้มครองสุขภาพ การกระทำครั้งแรกของฝ่ายบริหารคือการย้อนกลับแนวทาง สำหรับฝ่ายการศึกษาและความยุติธรรมที่ปกป้องนักเรียนเพศที่ต้องการใช้ห้องน้ำที่สอดคล้องทางเพศของตนไม่น่าแปลกใจที่การที่รัฐบาลมีเหตุมีผลกับกฎที่เสนอรวมถึงการยืนยันว่านโยบายของแปลภาษาลาวโอบามาในยุคของสนับสนุนกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน “ในทุกขั้นตอนที่การบริหารมีทางเลือกพวกเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับคนที่เป็นเพศ”ความคิดที่ว่าชั้นประถมศึกษาเป็นปีที่สำคัญในการอ่านคือตำนานที่หลงลืมโดยวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจและครูการอ่านที่มีข้อมูลดีพร้อมที่ตระหนักถึงทางเพศกว้างเกินไปและคำว่าในกฎหมายสิทธิทางพลเมืองไม่ได้หมายถึงการทางเพศหรือรักร่วมเพศ การบริหารรัฐระบุว่าการบริหารของโอบามาผิดในการขยายสิทธิในการปกป้องสิทธิสตรีและผู้ชายที่ไม่ควรมีไว้”รัฐบาลส่วนใหญ่ที่ครอบงำศาลเพื่อตอบคำถามนี้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในได้ระบุว่าอคติที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศเป็นแปลเอกสารภาษาลาวการเลือกปฏิบัติทางเพศภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางเช่นชื่อเรื่อง หัวหน้าแผนกการศึกษาสิทธิพลเมืองของโอบามาในสำนักงานแปลเอกสารลาวการศึกษาของโอบามากล่าวกับว่า “นี่เป็นจุดยืนที่ชุมชนทางการแพทย์เข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยของพวกเขาว่าอะไรที่คนเข้าใจตัวเองไม่เกี่ยวข้อง การจัดตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คนที่ทำการแปลงเพศเลือกที่จะนำลักษณะภายนอกของตนเข้ากับข้อมูลประจำตัวของตนเองในชีวิตจริงนอกสนับสนุนการคาดการณ์กฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตรและต่อต้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะนำไปสู่การเกลียดชังและความรุนแรงต่อคนที่มีความสัมพันธ์กับเพศมากขึ้นแปลเอกสารภาษาลาวและอุปสรรคในการได้รับการดูแลสุขภาพและการศึกษามากยิ่งขึ้น